Dolewanie wody do akumulatorów Centra Plus

Dolewanie wody do akumulatorów Centra Plus

Dolewanie wody do akumulatorów Centra Plus jest możliwe i obowiązkowe dla zachowania prawidłowej pracy i żywotności akumulatora.
Należy kontrolować poziom wody demineralizowanej w każdym sezonie.

Ubytek wody w akumulatorze Centra Cb500

Ubytek wody w akumulatorze Centra Cb500

Akumulator Centra Cb500

Akumulator Centra Cb500

Należy podważyć pokrywę cel akumulatora wraz z naklejką.

Pokrywa akumulator Centra

Pokrywa akumulator Centra

Zwrócić uwagę na zachowanie takiej ilości wody, aby zmieścić korki w celach.

Print Friendly, PDF & Email

No Comments Yet.

Leave a comment