Turbo w motorze cz. 17 Wnioski doboru urządzenia doładowującego

7.2 Wnioski

Z danych, otrzymanych w wyniku badania motocykli na hamowni podwoziowej w Zakładzie Doświadczalno-Diagnostycznym Silników Spalinowych Politechniki Śląskiej, sporządzono charakterystyki zewnętrzne motocykli (rys. 6.2.1, 6.2.2). Charakterystyczne odchylenia widoczne na wykresach oznaczają poślizg koła motocykla na rolce hamowni podczas badania.

W oparciu o wiadomości zawarte w części teoretycznej, postanowiono dobrać odśrodkową sprężarkę mechaniczną Rotrex. W celu przeprowadzenia doboru, wstępnie założono ciśnienia doładowania oraz obliczono stopnie sprężania dla tych wartości. Następnie obliczono masowy strumień powietrza doładowującego, zredukowany do odpowiednich warunków: ciśnienia p = 101325 ,Pa i temperatury T = 288 ,K . Wartość strumienia powietrza doprowadzonego do silnika można obliczyć analitycznie, jednak w pracy wykorzystano gotowe zależności (rys. 6.1) zaczerpnięte z literatury.

Obliczone wartości strumienia powietrza oraz stopnia sprężania naniesiono na charakterystyki sprężarek (rys. 6.2.1, 6.2.2). Pamiętając o zachowaniu bezpiecznej odległości nanoszonych punktów od linii pomparzu i jednocześnie znalezieniu się w polu wysokiej sprawności sprężarki ( eta s = 0,7 ), dobrano sprężarkę C15-60 dla obydwu motocykli.

Atutem sprężarki Rotrex C15-60 jest wysoka sprawność mechaniczna przekładni planetarnej eta m = 0,96 m oraz niewielkie gabaryty urządzenia: średnicy obudowy wirnika równej 0,158 ,m oraz masie całkowitej urządzenia nie przekraczającej 2,9 ,kg. Sprężarki Rotrex są wyposażone w zintegrowaną pompę olejową, co jest dodatkowym udogodnieniem w próbie montażu układu chłodzenia sprężarki w motocyklu. Sprężarkę cechuje także niski poziom emitowanego hałasu, dzięki zastosowaniu powierzchni ciernych w mechanizmie przekładni.

W wyniku doładowania wzrasta ciśnienie początkowe p1, a tym samym rośnie ciśnienie w punkcie drugim obiegu (rys. 2.2.1). Dlatego też, w celu uniknięcia zjawiska spalania stukowego, należy doładowany silnik „odprężyć”, zmniejszając wartość stopnia kompresji. Zabieg ten można przeprowadzić poprzez podniesienie głowicy silnika, montując grubszą uszczelkę głowicy.

Więcej informacji można otrzymać, odwiedzając sklep motoryzacyjny Katowice Cieślik's Auto Moto.
[1] Auto technika motoryzacyjna (czasopismo Nr 9 (626)), wrzesień 2010
[2] Bojarczuk P., Doładowanie silników spalinowych-przegląd konstrukcji i diagnostyka (poradnik serwisowy nr 1/2007), Wydawnictwo Instalator polski
[3] Dmowski R., Gaźniki motocyklowe, Warszawa 2004
[4] Fischer R.,Gscheidle R., Heider U., Hohman B., Keil W., Mann J., Pilchler W., Schlögl B., Siegmayer P., Wimmer A., Wormer G., Silniki pojazdów samochodowych Podręcznik do zawodu Technik pojazdów samochodowych, Wydawnictwo REA, Warszawa 2010
[5] Haile J., Motorcycle turbocharging, supercharging & nitrous oxide, USA 2000
[6] Mysłowski J., Doładowanie silników, Warszawa 2006
[7] Piecha P., Adaptacja turbosprężarki do wolnossącego silnika ZI oraz badania porównawcze samochodu na hamowni podwoziowej, Praca dyplomowa magisterska, Pol. Śl. ITC, Gliwice 2009
[8] Postrzednik S., Żmudka Z., Termodynamiczne oraz ekologiczne uwarunkowania eksploatacji tłokowych silników spalinowych, Gliwice 2007
[9] Smołka J., Technika cieplna II Wykłady, materiały powielane, Pol. Śl., ITC, Gliwice 2009
[10] Tysowska A., Nowoczesne napędy samochodowe Wykłady, materiały powielane, Pol.Śl., ITC, Gliwice 2009
[11] Wajand J.A., Wajand J.T. Tłokowe silniki spalinowe średnio- i wysokoobrotowe, WNT, Warszawa 2005
[12] Wieczorek Ż., Analiza możliwości poprawy wskaźników pracy silnika ZI z turbodoładowaniem, Praca dyplomowa magisterska, Pol. Śl.,ITC, Gliwice 2009
[13] Yamaha YZF-R1 S/YZF-R1SC Service Manual, Listopad 1997
[14] Żmudka Z., Ilościowa regulacja mocy silnika, Badanie stopnia napełnienia silnika o zapłonie iskrowym (laboratorium), Pol.Śl., ITC, Gliwice 2009

Print Friendly, PDF & Email

No Comments Yet.

Leave a comment