Turbo w motorze cz. 15 Obliczenia doboru urządzenia doładowującego

6.1 Obliczenia
Założono trzy wartości ciśnienia doładowania:

 • pd,A= 70 , kPa
 • pd,B= 90 ,kPa
 • pd,C= 110 ,kPa

Jednocześnie przyjęto:

 • eta is=0,70
 • eta v=0,85
 • kappa= 1,4
 • k=2

gdzie:

 • eta is -sprawność izentropowa sprężarki
 • eta v -stopień napełnienia cylindra
 • kappa -stosunek ciepeł właściwych Cp/Cv
  k -stosunek liczby obrotów wału korbowego do ilości cykli pracy silnika, równy:
 • k =1 dla silnika 2-suwowego (obrót/cykl pracy silnika)
 • k =2 dla silnika 4-suwowego (obrót/cykl pracy silnika)

Obliczono zwiększone ciśnienie powietrza dolotowego:

Ciśnienie powiększone o doładowanie

Ciśnienie powiększone o doładowanie(6.1.1)

pmax A=101,325+70=171,325 ,kPa

pmax B=191,325 ,kPa

pmax C=211,325 ,kPa

Stopień sprężania dla obliczonych ciśnień obliczono według wzoru 2.3.3.1:

Obliczone stopnie sprężania

Obliczone stopnie sprężania

Za pomocą wykresu (rys. 6.1) wyznaczono wartości stosunku gęstości powietrza rho s dla obliczonych wartości stopni sprężania i sprawności sprężarki eta s=0,7 :

Stosunek gęstości obliczenia

Stosunek gęstości obliczenia

Dla motocykla Yamaha YZF-R1S o pojemności całkowitej Vss= 998 ,cm3= 0,000998 ,m3 i eta max= 12000 obr/min= 200 obr/s obliczono masowy strumień powietrza na podstawie wzoru 6.1.1:

Obliczony strumień masowy

Obliczony strumień masowy

 

Identycznie, dla badanego motocykla Honda o pojemności Vss=843 ,cm3 = 0,000843 m3 i takiej samej wartości maksymalnej prędkości obrotowej, obliczono masowy strumień powietrza:

Obliczony strumień masowy w Hondzie

Obliczony strumień masowy w Hondzie

Po wstępnej analizie urządzeń doładowujących postanowiono dobrać sprężarkę mechaniczną Rotrex. Charakterystyki sprężarek Rotrex są wyrażone, jako funkcja stopnia sprężania od strumienia masowego powietrza zredukowanego do ciśnienia p= 101325 ,Pa i temperatury T 288 ,K .

Zredukowany strumień masowy otrzymano, mnożąc strumień objętościowy przez gęstość powietrza w wcześniej wspomnianych warunkach (rho a= 1,226 ,kg/m3)

Print Friendly, PDF & Email

No Comments Yet.

Leave a comment