Turbo w motorze cz. 11 Podstawowe parametry konstrukcyjne turbosprężarki

4.3.2 Podstawowe parametry konstrukcyjne turbosprężarki

Przy porównywaniu poszczególnych turbosprężarek producenci określają przede wszystkim dwa parametry: Trim oraz stosunek A/R.

Trim

Pojęcie Trim określa parametr konstrukcyjny wirnika określony wzorem [44]:

Wzór na Trim turbosprężarki

Trim turbosprężarki (4.3.2.1)

gdzie:

  • d- średnica dolotowa
  • D- średnica wylotowa
Schemat zespołu wirników turbosprężarki

Rys. 4.3.2.1 Schemat zespołu wirników turbosprężarki [44], [46].

  • 1- nakrętka zabezpieczająca
  • 2- wirnik sprężarki
  • 3- doprowadzenie oleju
  • 4- wirnik turbiny
  • 5- ułożyskowanie
  • 6- odprowadzenie oleju

 

Stosunek A/R

A/R (Area/Radius ratio) to parametr, będący stosunkiem pola powierzchni przekroju poprzecznego A wylotu turbiny do długości promienia R, przedstawionego na rys. 4.3.2.2:

Stosunek AR turbosprężarki

Rys.4.3.2.2 Stosunek A/R turbosprężarki [27].

Wpływ wartości stosunku AR na pracę doładowanego silnika

Rys.4.3.2.3 Wpływ wartości stosunku A/R na pracę doładowanego silnika [24], [27].

 

Dobór zbyt wysokiej wartości stosunku A/R turbosprężarki negatywnie wpływa na płynną prace doładowanego silnika dla niskich prędkości obrotowych.

 

4.3.3 Doładowanie turbosprężarkowe silnika gaźnikowego

 

Doładowanie turbosprężarkowe można podzielić na dwie metody. Pierwsza gwarantuje lepsze wymieszanie mieszanki paliwowo-powietrznej w wyniku zastosowania jednego gaźnika przed sprężarką.

Układ nie jest pozbawiony wad, wymaga zmiany przekroju dysz gaźnika oraz zapewnienia doprowadzenia odpowiedniej ilości paliwa przez pompę paliwową do gaźnika. Rozwiązanie charakteryzuje się niewielkim opóźnieniem reakcji na otwarcie przepustnicy. Sprężanie mieszanki palnej wiąże się także z ryzykiem jej przedwczesnego zapłonu w układzie dolotowym.

Alternatywne rozwiązanie zakłada zastosowanie sprężarki przed gaźnikami. Zaletą takiego układu jest brak zagrożenia wybuchem sprężanej mieszanki oraz brak konieczności wymiany gaźników, jednak należy utrzymać nadciśnienie w komorze pływakowej gaźnika w celu uniknięcia cofnięcia wypływu paliwa z dyszy rozpylacza. Efektem jest zbyt uboga mieszanka paliwowo-powietrzna lub jej brak, w takim przypadku wykorzystuje się gaźniki nadciśnieniowe [5], [6], [11].

Print Friendly, PDF & Email

No Comments Yet.

Leave a comment